Lebo moje oči uvideli tvoju spásu… (Lk 2, 30)

Lebo moje oči uvideli tvoju spásu… (Lk 2, 30)
2. februára 2019 andreas

(Vladimír Noga) Svätý Klement Alexandrijský píše: „Spása spočíva v tom, že spoznáme Krista i jeho veľkosť.“ Simeon spoznal v malom Ježišovi Spasiteľa, ktorý dáva pravý zmysel životu i smrti. Preto Simeon vraví: ,,Už môžem zomrieť, lebo moje oči uvideli Spasiteľa, a keď zomriem, pôjdem k Adamovi do podsvetia a zvestujem mu, že už je tu záchranca pred smrťou.“ On má na naše hriechy liek, ktorým sú sviatosti Cirkvi a v nich prítomný Kristus. Spoznajme Boha vo sviatostiach a zažime veľkosť jeho lásky k nám.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)