Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré pripravil tým, čo ho milujú? (Jak 2, 5)

Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré pripravil tým, čo ho milujú? (Jak 2, 5)
25. januára 2019 andreas

(Jozef Harvilko) Ako v časoch prvotnej Cirkvi, tak i v dnešných časoch sa zvyknú robiť rozdiely medzi vplyvnými a menej vplyvnými ľuďmi. Mnohokrát sú za tým investície či sponzorské dary na rôzne účely. Ako chudobný nemusí mať zaručene dobré srdce, tak ani bohatý nemusí mať automaticky zlé srdce, ako sa niektorí domnievajú. A naopak. Pán nás pozýva k rovnakému vzťahu – k vplyvnejším i menej vplyvným ľuďom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)