Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie… (Mk 9, 43 a)

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie… (Mk 9, 43 a)
21. januára 2019 andreas

(Jozef Harvilko) Každý z nás má rád dobré veci. Dobré veci – to je len priemer. Neuspokojme sa len s priemerom, vyberajme si tie najlepšie veci, o ktorých hovorí Ježiš. Mnohokrát, keď chceme dosiahnuť lepšie veci, musíme sa niečoho zbaviť. Môže to byť napríklad pre alkoholika alkohol, pre chamtivca istá suma peňazí, pre smilníka život v smilstve, pre ohovárača debatný krúžok, ktorý ho privádza k ohováraniu. Čoho sa potrebuješ zbaviť ty?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)