Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. (Ef 5, 5)

Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. (Ef 5, 5)
19. januára 2019 andreas

(Jozef Harvilko) Pri dnešnom zhone a zaneprázdnenosti sa človek tak málo zamýšľa nad pravým dôvodom svojej existencie. Prečo sme tu a kam smerujeme? Nečistota a lakomstvo premenované na „sexuálne skúsenosti a úspechy v podnikaní “ sa nám z každej strany ponúkajú ako niečo príťažlivé, ba priam nutné na dosiahnutie šťastia. Tým, ktorým ide o tie najvyššie ciele, vedia, že pravé šťastie je život v Božom kráľovstve.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)