Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ (Mk 9, 33)

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ (Mk 9, 33)
18. januára 2019 andreas

(Jozef Harvilko) Ľudské slovo dnes priveľmi stráca svoju hodnotu, no moc mu ostáva. Koľko prázdnych slov denne vyslovíme, a naopak, prijmeme do svojho srdca. Koľko súdov, komentárov, sťažovania sa či zlorečení denne vyjde z našich úst. Koľko ohňov zapálime svojím jazykom. Pane, premeň nás, nech z našich úst nevyjde nijaké zlé slovo, len dobré, potrebné na budovanie, aby prinášalo milosť všetkým, čo ho počúvajú. (porov. Ef 4, 29)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)