Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské! (Mk 8, 33b)

Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské! (Mk 8, 33b)
16. januára 2019 andreas

(Jozef Harvilko) Celý život si vyberáme medzi životom a smrťou, požehnaním a kliatbou, medzi Božími princípmi a čisto ľudskými pohnútkami, ktoré prenikajú do našich sŕdc, či už od nás, alebo od našich blížnych. Pane, daj nám svojho Ducha, aby sme aj chceli, aj konali, ako sa tebe páči.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)