Požehnanie priestorov rezortov obrany, vnútra, spravodlivosti a financií

Požehnanie priestorov rezortov obrany, vnútra, spravodlivosti a financií
15. januára 2019 andreas
Každoročným zvykom zo strany Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR sa stala ponuka pozvať období Zjavenia Pána od 7. do 11. januára 2019 skrze posvätené ruky biskupa Mons. Františka Rábeka Božie požehnanie pre jemu zverených veriacich z rezortov obrany, vnútra, spravodlivosti a financií.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/