Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. (Lk 21, 28)

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. (Lk 21, 28)
10. januára 2019 andreas

(Mikuláš Jančuš) Pri pohľade do nedávnej minulosti, ale aj na dnešné správy môžeme ostať v úzkosti, že sa tieto Božie slová napĺňajú. Pán Ježiš však hovorí svojim učeníkom: „Keď sa tieto veci začnú diať, tak nečakajte, až sa skončia, ale žite v nich svoju spásu.“ Človek, ktorý zomiera strachom, je zomknutý v apatii. Učeník sa nesmie stať korisťou hrôzy. Plný nádeje vzpriami svoju hlavu a pozdvihne oči k Pánovi.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)