V tom čase vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti. (Mt 3, 1)

V tom čase vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti. (Mt 3, 1)
5. januára 2019 andreas

(Mikuláš Jančuš) V tie dni, v tom čase – slová, ktorými sa začína väčšina evanjeliových čítaní. Božie slovo sa tak aktualizuje pre poslucháča, aby sa na ňom potom aj uskutočnilo. Poďme teda aj my za Jánom Krstiteľom do púšte, aby sme sa tam stretli s Bohom. Neodkladajme rozhodnutie na neskôr, na iný, vhodnejší deň. Vstúpme na cestu pokánia s Jánom práve v tento deň.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)