Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. (Mk 1, 7)

Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. (Mk 1, 7)
4. januára 2019 andreas

(Mikuláš Jančuš) Ján Krstiteľ otvára vo svojich poslucháčoch bránu zvedavosti. Veď ak on je už takým veľkým človekom, kvôli ktorému zástupy množstva ľudí vychádzajú do púšte, aký potom bude ten, koho príchod ešte len ohlasuje? Nikto menší ako Boh. Človek podvedome túži po Bohu, pretože je stvorený na jeho obraz a podobu, a len v ňom sa môže v plnosti nájsť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)