Kľukatou cestou k zmiereniu prevedie zasvätených Peter Dubovský SJ

Kľukatou cestou k zmiereniu prevedie zasvätených Peter Dubovský SJ
4. januára 2019 andreas
Teologicko–spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí pripravila pre zasvätených bratov i sestry v permanentnej formácie biblický seminár. Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu bude témou prednášok prof. Petra Dubovského SJ z Jozefovho cyklu z Knihy Genezis 37-50. Seminár sa uskutoční v Modre.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/