Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! (Mk 12, 30)

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! (Mk 12, 30)
2. januára 2019 andreas

(Mikuláš Jančuš) Aké zvláštne slová prikázania. Svetské zákony, ktoré riadia život človeka, si väčšinou nárokujú na autoritu skrze poslušnosť a trest.
Náš Boh nám však nežne hovorí: „Počúvaj, prosím, a miluj ma.“ Boh si cez prikázania vo mne hľadá podobného v dobrote a láske. Jeho láska ku mne ho učinila človekom a mňa robí božským moja odpoveď lásky.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)