Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. (Lk 2, 46b)

Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. (Lk 2, 46b)
1. januára 2019 andreas

(Mikuláš Jančuš) Pán Ježiš je živé Božie slovo. Evanjelium, ktoré veriaci človek počúva a číta, s ním vstupuje osobne do dialógu, tak ako to zažili učenci v chráme. Kristus aj mne kladie otázky a ja sa smiem pýtať Boha. Až vtedy sa v mojom živote objaví údiv nad nekonečnou Božou múdrosťou, keď v evanjeliu objavím odpovede na svoje každodenné problémy.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)