Konferencia vyšších rehoľných predstavených bude u nás len jedna

Konferencia vyšších rehoľných predstavených bude u nás len jedna
31. decembra 2018 andreas
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne zriadila novú Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. K 31. decembru 2018 tak ukončili činnosť dva subjekty – Konferencia vyšších rehoľných predstavených a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/