Nedeľa, 30. decembra

Nedeľa, 30. decembra
30. decembra 2018 andreas
Ježiš povedal Márii a Jozefovi, keď ho našli v chráme: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. (Lk 2,41-52)