Nebude sa škriepiť. (Mt 12, 19)

Nebude sa škriepiť. (Mt 12, 19)
29. decembra 2018 andreas

(Miroslav Pohár) Slová proroka Izaiáša sa v plnosti naplnili v Ježišovi Kristovi. On je ten „sluha Pánov“ Mesiáš, ktorého Židia očakávali, no nepoznali. On je ten, ktorý sa nebude škriepiť, nebude kričať… A čo ja? Čo naša tichosť? Hádame sa s druhými? Kričíme na seba? Čo naša pokora? Dokážeme vidieť v správaní a počínaní druhých niečo dobré? Naša odpoveď by mala byť jasná: „Áno, Pane, chcem byť tvojím služobníkom. Chcem byť pokorný. Chcem vedieť mlčať.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)