Kameň čo stavitelia zavrhli… (Mk 12, 10)

Kameň čo stavitelia zavrhli… (Mk 12, 10)
28. decembra 2018 andreas

(Miroslav Pohár) Cez dejiny izraelského národa nám Ježiš ukazuje naše dejiny spásy. Jeho láska a vernosť sa stretáva s našou nevernosťou. Jeho ponuka lásky naráža na tvrdú stenu odmietania. Na jeho stále väčšiu dobrotu odpovedám svojou zlobou. No naša zloba nezničí jeho plán spásy. Aj napriek môjmu odmietaniu sa stále viac zjavuje jeho milosrdenstvo. Prosme o Ducha, lebo jedine on nás vovedie do tohto tajomstva.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)