Deti zvestovali radosť z narodenia Ježiša spolužiakom i celej farnosti

Deti zvestovali radosť z narodenia Ježiša spolužiakom i celej farnosti
27. decembra 2018 andreas
Bohatstvo Vianoc, ktoré pramení z narodenia Ježiša v Betleheme, si v Spišských Vlachoch pripomenuli jasličkovou akadémiou. Pod vedením svojich učiteľov ju pripravili žiaci miestnej Cirkevnej spojenej školy. Na jej príprave spolupracovali jej obidve zložky – základná škola aj základná umelecká škola.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/