… lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. (Mt 2, 13b)

… lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. (Mt 2, 13b)
26. decembra 2018 andreas

(Miroslav Pohár) Herodes vraždí aj dnes. Má svoje pokračovanie v otcoch a matkách. Dôvod je naoko nevinný: strach o výchovu a zabezpečenie. Strach je práve taký hriešny ako vražda, ktorá z neho pochádza. Je to prejav nedôvery voči Bohu. Nezabúdajme, že ten, kto dáva život, by bol nedôsledný, keby nedal silu, nové možnosti alebo aspoň okolitým ľuďom dobré a súcitné srdcia. Keď bude treba, urobí zázrak, ale rozhodne z nás nechce mať Herodesov.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)