… prišli do Jeruzalema mudrci od východu. (Mt 2, 1b)

… prišli do Jeruzalema mudrci od východu. (Mt 2, 1b)
25. decembra 2018 andreas

(Miroslav Pohár) Nech sú pre nás vzorom traja mudrci, ktorí cez nebezpečenstvá, prekážky a posmech idú od hviezdy na východe cez Jeruzalem až po chudobné jasle do Betlehema. Tu padajú na zem, aby z pozície na kolenách lepšie poznali Ježiša a viac sa mu priblížili. Hľadajme ho ako mudrci vytrvalo, dôsledne. Napriek šikanovaniu, posmechu a nepochopeniu možno aj tých najbližších. A keď ho nájdeme, nájdeme to pravé šťastie – pravdu, lásku a život večný.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)