Nedeľa, 23. decembra

Nedeľa, 23. decembra
23. decembra 2018 andreas
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.” (Lk 1,39-45)