V Nitrianskej diecéze čítajú kňazi v kostoloch pastiersky list biskupa

V Nitrianskej diecéze čítajú kňazi v kostoloch pastiersky list biskupa
22. decembra 2018 andreas
V Nitrianskej diecéze čítajú kňazi v kostoloch pastiersky list nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka na Štvrtú adventnú nedeľu (23. decembra 2018). List prinášame v plnom znení.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/