Stretnutie, ktoré rozjasá srdce

Stretnutie, ktoré rozjasá srdce
21. decembra 2018 andreas

Božie slovo nám maľuje pre náš duchovný zrak nádherný obraz. Rozprestiera vedľa seba farby ako nitky, z ktorých je utkaná hlboká scéna. Zameriava našu pozornosť na nevšedné stretnutie.

Stretnutie dvoch žien. Obe sú dcéry, obe služobnice, obe sa čochvíľa stanú matkami, do života oboch mocne zasiahol Pán, obe sú vyvolené, obe milé Bohu. Jedna nosí pod srdcom Baránka, ktorý oslobodí svet od hriechov, druhá Hlas volajúceho, ktorý mu pripraví srdcia. Mária a Alžbeta.

Čítame, že Mária sa vydáva na dlhú
a namáhavú cestu, opúšťa svoj domov, vychádza zo seba a ponáhľa sa, aby
bola blízko, chce zdieľať svoju prítomnosť s tou, ku ktorej mieri, s
Alžbetou. Možno sa s ňou chce podeliť o veľkú radosť z milosti,
ktorú jej udelil Pán. Vie, že u nej nájde pochopenie a prijatie.
Možno chce poslúžiť milovanej príbuznej, ktorá vo vysokom veku očakáva pôrod.
Ženie ju láska. Alžbeta je zase pripravená prijať. Jej dom i jej srdce sú
otvorené. A tak spolu s Máriou vstupuje do jej života i Pán.
Stretnutie Márie a Alžbety je svätou a vzácnou chvíľou, pretože Boh
spája a rozochvieva ich duše, je uprostred nich, napĺňa ich radosťou.

Blížiace sa sviatky, ale i každý všedný okamih sú pre nás príležitosťou k takýmto stretnutiam. Boh potrebuje matku, aby sa medzi nami hmatateľne sprítomnil. I my ho môžeme prinášať ľuďom, ku ktorým prichádzame. Môžeme rozjasať srdcia, sprostredkovať im Boží dotyk. Boh potrebuje v nás matku i toho, kto objaví jeho prítomnosť v živote iného človeka. Potrebuje v nás Máriu i Alžbetu. Vtedy bude môcť medzi nami spočinúť, pôsobiť a rozmnožovať svoju milosť a požehnanie. Vtedy sa v našom vnútri rozhorí betlehemské svetlo a vianočné zvony ohlásia v našej duši milostivý čas. Boh je s nami! Boh je v nás! Boh sa chce rozdať cez nás! Deliť sa o svoju priazeň prostredníctvom nás! Chce byť objavený v našom živote a v našej tvári. Chce byť uctievaný cez lásku, ktorú si navzájom prejavíme! Pristupujme k druhým tak ako Mária k Alžbete, prinesme im Boha. A buďme vnímaví a ochotní, tak ako Alžbeta, nachádzať Boha v ľuďoch okolo nás. Vtedy naše vzťahy ožijú vianočným plesaním.

Monika J., ašpirantka Ordo Virginum

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)