Dostanete stonásobne viac. (Mk 10, 27)

Dostanete stonásobne viac. (Mk 10, 27)
21. decembra 2018 andreas

(Miroslav Pohár) Tak veľmi radi máme blahobyt. Túžime, aby nám nič nechýbalo, aby sme všetkého mali nadostač. Často hovoríme: pre istotu zoberme to či ono. Radšej nech sa zvýši, akoby nám malo byť málo. Dnes, keď nám Ježiš hovorí o stonásobku, nehovorí o hmotnej povahe odmeny. Veď vieme, že naša vlasť je v nebi. Naša radosť má prameniť z toho, že sú naše mená zapísané v nebi. To je najpodstatnejšie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)