Učiteľ dobrý, čo mám robiť? (Mk 10, 17b)

Učiteľ dobrý, čo mám robiť? (Mk 10, 17b)
20. decembra 2018 andreas

(Miroslav Pohár) Správanie sa bohatého človeka poukazuje na jeho hlbokú duchovnú kultúru. Bol náročný na seba, žil Desatorom a hľadal vo svojom živote učiteľa, ktorému položil životnú otázku o dosiahnutí večného života. Čím sa sýti každý deň moje srdce? Akým slovom a obrazmi? Ak nás ovláda hedonizmus, prikláňame sa k tomu, čo je pohodlnejšie a sľubuje uspokojenie. Hĺbka viery sa dá poznať aj z obsahu našich otázok. A ku komu ideme s týmito otázkami? K Ježišovi?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)