Ak ťa zvádza na hriech… (Mk 9, 43)

Ak ťa zvádza na hriech… (Mk 9, 43)
17. decembra 2018 andreas

(Miroslav Pohár) Ježiš použil desivé prirovnanie, aby zdôraznil dôležitosť odstránenia hriechu zo života. Od kresťanov požaduje, aby boli obozretní. Dokázali sa vzdať priateľstva, zamestnania, zlozvyku, ktorý je v protiklade s Božou vôľou. Môže sa zdať ťažké odseknúť ruku či nohu. Cieľ, ktorý nám ponúka Kristus, je hoden akejkoľvek straty. Na ceste viery nemáme mať nijakú prekážku. Máme odstrániť každý hriech, aby sme nestratili večný život.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)