GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (177)

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (177)
11. decembra 2018 andreas

V týchto dňoch oslávil o. Michal Roško krásne životné jubileum – 90 rokov. Je aktuálne najstarším členom Michalovskej viceprovincie. Osobne sa ešte niekoľkokrát stretol s blahoslaveným mučeníkom o. Metodom Dominikom Trčkom CSsR, ako aj s Božím služobníkom o. Jánom Ivanom Mastiliakom CSsR, ktorého beatifikačný proces na archieparchiálnej fáze ešte prebieha. O. Michal sa narodil v Záhore pri Užhorode dňa 22.11.1928. Základnú ľudovú školu navštevoval vo svojej rodnej obci, potom meštiansku školu v Sobranciach a Užhorode. V Užhorode pokračoval aj v štúdiu na učiteľskom ústave, ale druhý ročník učiteľskej akadémie už absolvoval v Michalovciach. Potom sa rozhodol vstúpiť k redemptoristom a po absolvovaní noviciátu dňa 2. augusta 1949 zložil v Červenke svoje prvé rehoľné sľuby. Komunistický režim mu zmaril plány v jeho kňazskom i rehoľnom povolaní. Bol dokonca aj niekoľko mesiacov väznený pre vieru. Potom sa musel zamestnať vo svetskom zamestnaní. Na svoju kňazskú vysviacku čakal až 23 rokov, kedy 25. júna 1972 ho vysvätil dnes už blahoslavený biskup mučeník Vasiľ Hopko. O. Michal pôsobil najprv 18 rokov na fare v Zubnom, potom krátkodobejšie v Humennom, v Porúbke, v Stropkove – Bokši a posledných 20 rokov je členom spoločenstva redemptoristov v Michalovciach, kde ešte rád vykonáva službu spovedníka.