Životopisy svätých

Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť… Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)

Ponúkame Vám na tejto stránke prehľadný register všetkých svätých, ktorý je priebežne aktualizovaný.


ZOZNAM VŠETKÝCH SVÄTÝCH


A


 


B