Prvá nedeľa Štyridsiatnice (Nedeľa ortodoxie)

Prvá nedeľa Štyridsiatnice (Nedeľa ortodoxie)
23. februára 2021 andreas

Prvá nedeľa Veľkého pôstu sa nazýva Nedeľa ortodoxie (pravoslávia). O aké pravoslávie, ortodoxiu tu ide? Slovo „pravoslávie“ má grécky pôvod – doslova „orthodoxia“, a označuje pravú vieru a pravú úctu k Pánu Bohu. Teda nie je tu reč o pravosláví, ako ho my dnes chápeme, v protiklade ku Katolíckej Cirkvi, ale o pravoslávie, ktoré bolo spoločné pre celú Kristovu […]

The post Prvá nedeľa Štyridsiatnice (Nedeľa ortodoxie) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Obsah bol automatický prevzaný zo stránok Bratislavskej eparchie – www.grkatba.sk.