Ruženec – Svetla (štvrtok)

Ruženec – Svetla (štvrtok)
25. novembra 2018 andreas

Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca …, nasleduje Verím v Boha, Otče náš; potom trikrát Zdravas’, Mária; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána – Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.
Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Tajomstvá svetla

Prosby k preddesiatkom:
a)Ktorý nech je svetlom nášho života.
b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.