Šesť hlavných právd

Šesť hlavných právd
12. novembra 2018 andreas

Boh je len jeden.
V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
Duša človeka je nesmrteľná.
Milosť Božia je na spásu potrebná.