Hriech

Hriech
12. novembra 2018 andreas

Hlavné hriechy
Pýcha

Lakomstvo

Smilstvo

Závisť

Obžerstvo

Hnev

Lenivosť

Cudzie hriechy
Dávať iným radu na hriech

Povzbudzovať iných na hriech

Iným kázať hrešiť

Súhlasiť s hriechom iných

Pomáhať pri hriechu iných

Mlčať pri hriechu iných

Zastávať hriechy iných

Netrestať hriechy iných

Chváliť hriechy iných

Do neba volajúce hriechy

Úmyselná vražda
Zväčšovanie biedy chudobných, vdov a sirôt

Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu

Hriechy proti Duchu Svätému
Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo

Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si

Odporovať poznanej zjavenej pravde

Závidieť blížnemu milosť Božiu

Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu

Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti