Desatoro Božích prikázaní

Desatoro Božích prikázaní
12. novembra 2018 andreas

Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
Nevezmeš meno Božie nadarmo.

Spomni, aby si deň sviatočný svätil.

Cti otca svojho i matku svoju.

Nezabiješ.

Nezosmilníš.

Nepokradneš.

Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

Nepožiadaš manželku blížneho svojho.

Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.