Nedeľa, 11. novembra

Nedeľa, 11. novembra
11. novembra 2018 andreas
Ježiš videl ako prišla istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie.” (Mk 12,41-44)