Znamenie kríža – Prežehnanie

Znamenie kríža – Prežehnanie
10. novembra 2018 andreas

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Prežehnávame sa takto:

            Tri prsty (palec, ukazovák a prostredník) pravej ruky zložíme spolu a zvyšné dva prsty (prstenník a malíček)  zohneme v dlani. Pravú ruku takto pozdvihneme, priložíme k čelu a hovoríme: „V mene Otca“, potom položíme pravú ruku na prsia a hovoríme „i Syna“, ďalej položíme ruku na pravé rameno a hovoríme: „i Svätého„ nakoniec na ľavé rameno a pri tom hovoríme: „Ducha. Amen.“

V MENE OTCA, I SYNA, I SVÄTÉHO DUCHA. AMEN.

            Keď sa prežehnávame, vtedy vyznávame vieru v Boha a voláme ho na pomoc. Prežehnanie je taktiež modlitba, veľmi krátka, avšak užitočná.