Veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho

Veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho
8. novembra 2018 andreas

Pane a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha zúfalstva, nedbanlivosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká metánia.

Daruj mne, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky. Veľká metánia.

Áno, Pane a Kráľu, daruj mi vidieť vlastné hriechy a neodsudzovať môjho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov, amen. Veľká metánia.

Potom 12 malých poklôn hovoriac:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Malá poklona.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Malá poklona.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. Malá poklona.

A znovu celú modlitbu od Pane a Vládca až po na veky vekov, amen s jedinou veľkou poklonou po jej skončení.


Táto modlitba je súčasťou skoro každej bohoslužby byzantského obradu počas Svätej a veľkej štyridsiatnice (od pondelka do piatku). Vynikajúco vystihuje v krátkosti celý program Veľkého pôstu, a to jeho negatívnu i pozitívnu stránku – čoho sa máme zbaviť a k čomu máme dospieť. Pri modlitbe sa vždy robia poklony – veľká metánia čiže veľká poklona sa robí nasledovne: kľakneme na kolená, hlavu skloníme tak, že sa čelom dotkneme zeme, a vstaneme. Pritom sa prežehnáme (niekde je zvykom na začiatku poklony – teda pred pokľaknutím, inde až pri vstávaní). Malá poklona sa robí tak, že sa ohneme v páse, pravú ruku vystrieme smerom k zemi (prípadne sa jej aj prstami dotkneme), potom sa vystrieme a pritom sa prežehnáme. Poklony sú dôležitou súčasťou modlitby, ktorá sa snaží do pokánia zapojiť nielen dušu, ale aj telo – teda celého človeka. V sobotu a nedeľu sa túto modlitbu nemodlíme, ani nerobíme veľké poklony, lebo sú to dni, kedy oslavujeme našu spásu.

Technické spresnenie: 12 malých poklôn znamená, že sa 4 razy zopakujú slová „Bože, buď milostivý…“, „Bože, očisť…“ a „Mnoho ráz…“, pričom za každou vetou sa robí malá poklona. Celú modlitbu za tým sa modlíme tak, že hovoríme slová „Pane a Vládca môjho života…“ až po „…lebo ty si požehnaný na veky vekov, amen.“ a za tým urobíme jednu veľkú metániu.