Prvá hodinka

Prvá hodinka
8. novembra 2018 andreas

Prvá hodinka (alebo prvý čas) je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa modlí okolo šiestej hodiny ráno.

Jej základná štruktúra je nasledujúca: zvyčajný začiatok, žalmy (5, 89, 100), tropáre, Riaď moje kroky…, Trojsvätá pieseň až po Otče náš, kondák, 40× Pane, zmiluj sa, V každom čase…, Čestnejšia si…, Kriste, pravé svetlo… a prepustenie.

Štruktúra prvej hodinky je trocha odlišná počas Veľkého pôstu a keď je súčasťou kráľovských hodiniek (cárskych časov). Celkom osobitnú štruktúru má počas Svetlého týždňa, kedy pozostáva prevažne z paschálnych (veľkonočných) tropárov.


PRVÁ HODINKA

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (6x).
Ľud: Pane, zmiluj sa (6x).
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

5. ŽALM

(pondelok, štvrtok)

Pane, počuj moje slová, – všimni si moje vzdychanie.
Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. – Veď k tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas, – za rána prichádzam k tebe a čakám.
Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, – zlý človek nepobudne pri tebe,
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. -Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,
ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. – Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.
No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu – a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.
Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, – urovnaj svoju cestu predo mnou.
Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady; – ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti.
Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; – vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili.
Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, – a naveky nech jasajú.
Chráň ich a nech sa radujú v tebe, – čo tvoje meno milujú.
Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, – ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

89. ŽALM

(utorok, piatok)

Pane, stal si sa nám útočišťom – z pokolenia na pokolenie.
Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, – ty, Bože, si od vekov až naveky.
Človeka vraciaš do prachu – a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“
Veď tisíc rokov je u teba – ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; sú ako bylina v rozpuku: – ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá.
Hynieme vskutku pre tvoj hnev – a desí nás tvoje rozhorčenie.
Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak – a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.
V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni – a naše roky plynú ako vzdych.
Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov – a ak sme pri sile, osemdesiat.
No zväčša sú len trápením a trýzňou, – ubiehajú rýchlo a my odlietame.
Kto pozná silu tvojho hnevu – a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?
A tak nás nauč rátať naše dni, – aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? – Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
Hneď zrána nás naplň svojou milosťou – a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, – za roky, keď sme okusovali nešťastie.
Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom – a ich deťom tvoja nádhera.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; – upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

100. ŽALM

(streda, sobota, nedeľa)

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, – zahrať ti, Pane, na harfe. Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života;
Kedyže prídeš ku mne? – Chcem kráčať v nevinnosti srdca uprostred svojej čeľade.
Nesprávne predsavzatia si nerobím, – podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.
Skazené srdce sa mi prieči, – zlomyseľníka nechcem znať.
Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. – Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.
Moje oči hľadajú verných v krajine, – aby prebývali so mnou.
Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť. – V mojom dome nebude bývať pyšný človek a luhár neobstojí pred mojimi očami.
Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine – a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Po žalmoch ľud: Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, – sláva tebe, Bože (3x).
Pane, zmiluj sa (3x).
Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca – na tomto mieste uvádzame len tieto tropáre.

NEDEĽA

6. hlas

Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – U mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života

PONDELOK – ANJELOM

4. hlas

Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI

2. hlas

Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

STREDA – KRÍŽU

1. hlas

Spas ľud svoj, Pane – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM

3. hlas

Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.

PIATOK – KRÍŽU

1. hlas

Spas ľud svoj, Pane – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

2. hlas

Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.

I teraz: bohorodičník: Ako ťa nazveme, Milostiplná? – Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. – Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. – Pannou, lebo si zostala neporušená. – Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. – Jeho pros za spásu našich duší.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) tropár, 6. hlas: Za rána počúvaš môj hlas, – môj kráľ a môj Boh.
1. verš: Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.
2. verš: Veď k tebe, Pane, sa modlím.
Sláva: I teraz: bohorodičník: Ako ťa nazveme, Milostiplná? – Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. – Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. – Pannou, lebo si zostala neporušená. – Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. – Jeho pros za spásu našich duší.

* * *

Ľud: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; – nech ma neovláda nijaká neprávosť. — Chráň ma pred ohováračmi – a budem zachovávať tvoje príkazy (počas veľkého pôstu dvakrát).
Vyjasni tvár nad svojím služobníkom – a nauč ma svojim ustanoveniam (počas veľkého pôstu dvakrát).
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou – a nech ťa velebím deň čo deň (počas veľkého pôstu trikrát).

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kondák dňa alebo sviatku alebo svätca – na tomto mieste uvádzame len tieto kondáky:

NEDEĽA

6. hlas

Boh náš, Kristus, čo nám dal život, – svojou oživujúcou rukou vzkriesil zosnulých. – Vyviedol ich z temných dolín smrti. – Priniesol spásu ľudskému pokoleniu, – lebo on je Záchranca, – vzkriesenie a život všetkých.

PONDELOK – ANJELOM

2. hlas

Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI

3. hlas

Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

STREDA – KRÍŽU

4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM

2. hlas

Neohrozených kazateľov a hlásateľov pravdy Božej, – svojich vyvolených učeníkov, – prijal si, Pane, do nebeskej slávy – a obdaril ich večným pokojom. – Ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všetky obetné dary, – lebo ty jediný prenikáš do hlbín srdca.

PIATOK – KRÍŽU

4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

8. hlas

Ako svoje prvotiny, Pane, – prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný milosrdenstva.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondáku tieto tropáre, 4. hlas: Rýchlo nás predíď, Kriste, Bože náš, – kým sa nestaneme služobníkmi nepriateľov, – ktorí sa ti rúhajú a trápia nás. – Svojím Krížom vyhub tých, čo povstávajú proti nám, – nech pochopia, čo dokáže viera pravoverných; – na príhovor Bohorodičky, – jediný Milujúci človeka.
Sláva: Vodca k múdrosti a Darca rozumnosti, – Vychovávateľ nerozmuných a Ochranca chudobných, – upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. – Otcovo Slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, – veď, už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: – „Milosrdný, zmiluj sa nado mnou padlým“.
I teraz: Hlasne ospevujme preslávnu Božiu Matku – svätejšiu ako svätí anjeli. – Srdcom i ústami vyznávajme, že je Bohorodička, – lebo skutočne porodila vteleného Boha – a neprestajne sa modlí za naše duše.

* * *

Ľud: Pane, zmiluj sa (40x).
Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.
Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).
Sláva: I teraz: Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez porušenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; – a tvoja tvár nech žiari nad nami.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.
Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.
Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.
Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:
Pane, zmiluj sa (12x).

* * *

Kňaz: Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých.
Ľud: Amen.

PREPUSTENIE

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.