Požehnanie auta či iného vozidla

Požehnanie auta či iného vozidla
8. novembra 2018 andreas

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

Pane, Bože náš, ty po oblakoch vystupuješ ako po schodoch a na krídlach vánku sa prechádzaš, ty si poslal svojmu služobníkovi Eliášovi ohnivý voz, ty si viedol človeka, aby vynašiel toto auto, ktoré je rýchle ako vietor, my ti vzdávame vďaky za to, že si poskytol svojim služobníkom toto auto (autobus, a pod.), aby im slúžilo v rozličných potrebách. Preto, ó, Vládca, vylej naň teraz svoje nebeské požehnanie ✠ a prideľ mu anjela strážcu, aby ho chránil od všetkého zla. A tak, ako si daroval vieru a milosť skrze svojho diakona Filipa Etiópčanovi, ktorý sedel na svojom vozidle a čítal Sväté písmo, ukáž aj týmto svojim služobníkom cestu spásy, aby napomáhaní tvojou milosťou a vždy zameraní na konanie dobrých skutkov mohli po všetkých skúškach svojho pozemského putovania a života obsiahnuť večné radosti. Na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Božej, mocou úctyhodného a životodarneho kríža, na príhovor svätých anjelov a všetkých svätých. Lebo ty zabezpečuješ a posväcuješ všetky veci, a my ti vzdávame slávu i tvojmu jednorodenému Synovi i tvojmu presvätému, milostivému a životodarnemu Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Toto auto (autobus, a pod.) sa posväcuje pokropením touto svätenou vodou v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.

Ľ: Amen.