Posvätenie hromničiek

Posvätenie hromničiek
8. novembra 2018 andreas

Ak svätenie je samostatné, berieme zvyčajný začiatok. Po Otčenáši spievame tropár z 2. feb.

S:I: Kondák, Hlas 1.: Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny * a požehnal si ruky Simeona, * ako mu Boh prisľúbil, * aj nám si daroval spásu. * Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. * Posilňuj svoju nevestu, Cirkev, * ty si najlepší priateľ ľudí.

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Svätý vládca, všemohúci Bože, večný Otčc, ktorý si všetko stvoril z nieoho, z tvojej vôle aj tento peľ prácou včiel nadobudol dokonalosť vosku. Preto ťa pokorne prosíme, požehnaj ✠ tieto sviece, aby slúžili zdraviu duše i tela na zemi i na vodách pre vzávanioe tvojho najsvätejšieho mena, na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie i všetkých svätých. Vypočuj na výsostiach v sídle svojej slávy hlas svojho ľudu, ktorý ich s úctou bude nosiť a teba oslavovať. Buď milostivý všetkým, čo ťa vzývajú, lebo si ich vykúpil predrahou Krvou svojho Syna, s ktorým si velebený spolu s presvätým, dobrým a životodarným tvojím Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Pane, Ježišu Kriste, pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na tento svet, vylej svoje požehnanie ✠ na tieto sviece a posväť ich svetlom svojej milosti. Milosrdný Bože, zapáľ naše srdcia neviditeľným svetlom a ohňom Svätého Ducha. Vyžeň z nich každý hriech, aby sme čistým okom poznali, čo je milé a našej spáse potrebné. A keď premôžeme temnotu strastí tohto života, pomôž nám dosiahnuť večné svetlo, lebo ty si náš Spasiteľ a tebe slávu vzdávame s tvojím večným Otcom i presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Všemohúci večný Bože, ktorý si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi, aby pred tvojou tvárou zapálil lampy naplnené najčistejším olejom, vylej svoje požehnanie ✠ aj na tieto sviece, aby tak osvecovali ľudí navonok, ako milosť Svätého Ducha osväcuje naše mysle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorému patrí všetka česť a poklona spolu s večným Otcom i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

K: Skloňte si hlavy pred Pánom. Ľ: Pred tebou, Pane. K: Pane Ježišu Kriste, zjavil si sa dnes ľuďom ako dieťa, keď ťa priniesli do chrámu, a bohabojný starec Simeon osvietený Svätým Duchom ťa spoznal, vzal na ruky a blahoslovil. Daj nám milosť, aby sme ťa aj my dokonale poznali a vrúcne milovali tým istým Svätým Duchom poučení a osvietení. Lebo tebe patrí všetka česť a poklona spolu s večným Otcom i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Kňaz okiadza sviece (ak to už neurobil) a kropí ich svätenou vodou Žehnám a svätím tieto sviece svätenou vodou v mene Otca ✠ i Syna ✠ i Svätého