Posvätenie domov 6. januára

Posvätenie domov 6. januára
8. novembra 2018 andreas

Pokoj ✠ tomuto domu i všetkým, ktorí v ňom bývajú.

Všemohúci Bože, vrúcne ťa prosíme za všetkých, ktorí v tomto dome bývajú. Požehnaj tento dom a posväť v ňom všetky veci. Naplň ho blahobytom a pokojom. Učiň ho sídlom tvojich svätých anjelov, ochrancov ľudí a majetku. V mene Otca ✠ i Syna ✠ i Svätého ✠ Ducha. Amen.