Posvätenie bahniatok

Posvätenie bahniatok
8. novembra 2018 andreas

Kňaz berie kadidlo, okiadza bahniatka a číta túto modlitbu:

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Pane, Bože náš, ktorý tróniš nad cherubínmi, poslal si svojho jednorodeného Syna, Pána nášho Ježiša Krista, aby spasil svet svojím krížom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Keď išiel v tento deň do Jeruzalema, aby dobrovoľne trpel, vítali ho ľudia sediaci vo tme a v tieni smrti so znakmi vzkriesenia: vetvami stromov a ratolesťami paliem. Preto, Vládca, požehnaj tieto vetvy ✠ a ratolesti a aj nás, ktorí podobne ako tie zástupy berieme do svojich rúk ratolesti a vetvy stromov v tento predsviatočný deň, aby sme sa s tvojou pomocou a pod tvojou ochranou dočkali slávneho vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista, s ktorým si oslavovaný, s presvätým, dobrým a životodarným tvojím Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Pokoj vám! Ľ: I tvojmu duchu. K: Skloňte si hlavy pred Pánom. Ľ: Pred tebou Pane. Všemohúci Pane, ty si archou svojho spravodlivého služobníka Noema zobrazil Cirkev a holubicou, ktorá priniesla zelenú ratolesť, predpovedal si príchod Svätého Ducha. Tento obraz doplnili židovské deti, ktoré ťa vítali zelenými ratolesťami a velebili ťa spevom: „Hosana na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si požehnával zástupy vítajúce ťa ratolesťami požehnaj ✠ a posväť ✠ i tieto vetvy a ratolesti, aby všetci, ktorí z nich dostanú, obdržali od teba ochranu duše i tela. Nech sú prameňom našej spásy a zdrojom tvojich milostí všade, kde budú uložené. Nech obdržia tvoje požehnanie všetci, ktorí tam žijú. Zažeň z tohto miesta úklady zlého ducha. Nech tvoja pravica ochraňuje všetkých, ktorých si vykúpil svojou predrahou Krvou, aby sme aj my jednohlasne spievali: „Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza súdiť spravodlivo spolu s Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.“

Ľ: Amen. Kňaz kropí ratolesti svätenou vodou a hovorí:Žehnám a svätím tieto vetv