Modlitby pred večerou a po večeri

Modlitby pred večerou a po večeri
8. novembra 2018 andreas

Prichádzame k stolu a hovoríme:

Chudobní sa najedia a budú nasýtení, a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Naveky nech žijú ich srdcia!

Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

A kňaz požehnáva stôl:

Po jedle hovoríme: Sláva: I teraz:

Bohorodička, ty si svätý stôl plný nebeského chleba, Krista, nášho Boha, z ktorého každý, kto je, neumrie, ako povedal živiteľ všetkých.

Potom:

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Potom:

Rozveselil si nás, Pane, svojimi skutkami, a zaplesali sme v dielach tvojich rúk, zjavilo sa na nás svetlo tvojej tváre, Pane. Daroval si radosť môjmu srdcu, lebo si rozmnožil úrodu pšenice, vína a oleja. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo ty, Pane, si ma naplnil nádejou.

Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: S nami je Boh svojou milosťou a láskou v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.