Modlitby pred obedom a po obede

Modlitby pred obedom a po obede
8. novembra 2018 andreas

PRED OBEDOM

Otče náš: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Predstavený alebo kňaz prednášajú:

Kriste Bože, požehnaj tento pokrm a nápoj svojim služobníkom, lebo ty si svätý v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

PO OBEDE

Ďakujeme ti, Kriste, Bože náš, že si nás nasýtil svojimi pozemskými darmi, neodopri nám ani svoje nebeské kráľovstvo, ale ako si prišiel medzi svojich učeníkov, Spasiteľ, a daroval im pokoj, tak príď aj k nám a spas nás.

Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Požehnaný Boh, ktorý sa zmilúva a sýti nás svojimi bohatými darmi, svojou milosťou a láskou v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.