Modlitby nad tým, kto je rozväzovaný z pút trestu pri spovedi

Modlitby nad tým, kto je rozväzovaný z pút trestu pri spovedi
8. novembra 2018 andreas

Pán a Boh náš, milosťou a zľutovaním svojej lásky k človeku nech tebe, dieťa meno, odpustí všetky tvoje prehrešenia. A ja, nehodný kňaz, jeho mocou, ktorú mi dal, odpúšťam ti a rozväzujem ťa z pút všetkých tvojich hriechov v mene Otca ✠ i Syna i Svätého Ducha. Amen.

MODLITBA nad tým, kto je rozväzovaný z pút trestu

Dobrotivý Pane, dobrý a milujúci človeka, pre svoje zľutovanie si zoslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby roztrhal dlžobný úpis prehrešení, ktorý bol proti nám, aby rozviazal putá tým, ktorí sú zviazaní hriechom, a aby ohlásil odpustenie zajatým. Ty, Vládca, svojou dobrotou osloboď aj svojho služobníka meno z pút, ktorými je zviazaný a daruj mu v každom čase a na každom mieste bezhriešne s odvahou pristupovať k tvojej velebnosti a s čistým svedomím vyprosovať si tvoje bohaté milosrdenstvo. Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k