Manželský sľub a korunovácia

Manželský sľub a korunovácia
8. novembra 2018 andreas

Tam, kde je to zvykom, si potom ženích a nevesta podajú pravé ruky, ktoré kňaz zviaže epitrachilom na spôsob kríža a pridrží rukou. A ženích hovorí nahlas prísahu:

Ja, povie meno, beriem si teba, povie meno, za manželku a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo svätej Trojici, a všetci svätí.

Potom hovorí nevesta:

Ja, povie meno, beriem si teba, povie meno, za manžela a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu, manželskú poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo svätej Trojici, a všetci svätí.

Potom kňaz rozviaže ich ruky, požehnáva ich na spôsob kríža a pritom hovorí:

Čo Boh spojil, ✠ nech človek nerozlučuje!

Kňaz berie vence a korunuje najprv ženícha, pričom hovorí:

Korunuje sa Boží služobník meno pre Božiu služobníčku meno v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Potom korunuje aj nevestu, pričom hovorí:

Korunuje sa Božia služobníčka meno pre Božieho služobníka meno v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.Potom ich tri razy žehná, pričom tri razy hovorí: Pane, Bože náš, korunuj ich slávou a cťou.