Krížová cesta

Krížová cesta
8. novembra 2018 andreas

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Zvyčajný začiatok po Otče náš: s. 4.
Ľud: tropár, 1. hlas: Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.
Kňaz: Ó, môj milý Vykupiteľu, Ježišu Kriste, v najhlbšej poníženosti sa ti klaniam ako svojmu Bohu a najvyššiemu Pánovi. V teba verím, v teba dúfam, teba nadovšetko milujem. Z hĺbky srdca ľutujem hriechy celého svojho života, lebo som nimi teba, najväčšiu a najväčšej lásky hodnú dobrotu urazil. Ponížene ťa prosím o odpustenie. S pomocou tvojej milosti nechcem viac hrešiť. Na tvoju česť a zadosťučinenie za svoje hriechy chcem vykonať túto krížovú pobožnosť. Chcem obsiahnuť tak pre seba ako i pre úbohé duše v očistci, najmä pre tie, pre ktoré sa tebe páči, aj všetky k tejto pobožnosti pripojené odpustky. Ó, Ježišu, Pane a Bože môj, nech ti je milé toto moje predsavzatie a pomôž mi ho so svojou milosťou dobre vykonať, veď ty si požehnaný na veky vekov.
Ľud: Amen.
Ľud: tropár, 4. hlas: Čestnou svojou krvou si nás vykúpil – spod kliatby zákona, – dal si sa pribiť na Kríži – a kopijou prebodnúť. – Ľuďom si získal nesmrteľnosť. – Spasiteľ náš, sláva tebe.
Kňaz: Sláva: I teraz: kondák, 6. hlas: Kto mi dá vlahu a prúdy sĺz, – vzlykala Božia nevesta Panna, – aby som oplakala môjho drahého Ježiša.

PRVÉ ZASTAVENIE
Ježiš je odsúdený na smrť
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Na súkromnej pobožnosti ho robí sám účastník, na spoločnej kňaz alebo ten, kto vedie pobožnosť. Osobné rozjímanie sa ukončí modlitbou: Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 1. hlas: Poďte, všetci veriaci, – oslavujme najsladšieho Ježiša, – ktorého zločinní ľudia nevinne na smrť odsúdili – a vrúcne ho prosme. – Vládca, Sudca živých i mŕtvych, – daj, aby sme všetci u teba – našli odpustenie a milosrdenstvo.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

DRUHÉ ZASTAVENIE
Ježiš berie na seba Kríž
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 8. hlas: Kto by nezaplakal vrelo, – vidiac Baránka Božieho – pod ťarchou dreva Kríža, – na ktorom spočíva kliatba hriechov. – Tvoja veľká láska k ľuďom, Pane, – nech i nám dá, aby sme i my svoje kríže trpezlivo niesli, – a tak boli hodní milosti tvojho Kríža.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

TRETIE ZASTAVENIE
Ježiš prvý raz padá pod Krížom
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: kondák, 3. hlas: Svojím Krížom, Kriste Spasiteľu náš, – zdvihni nás padlých do hriechu, – upriam nás ku svojej pravde – a zbav nás nástrah nepriateľov, – osvieť, posväť a spas nás.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

ŠTVRTÉ ZASTAVENIE
Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: Panenská Bohorodička, – nádej kresťanov, – ujmi sa, chráň a zachovaj v teba dúfajúcich. – Kriste Kráľu všetkých, – daj mi vrúcne slzy, – nech plačem nad svojou dušou, ktorej som ťažko uškodil.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

PIATE ZASTAVENIE
Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť Kríž
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 1. hlas (Nebeských činov): Viac než Magdaléna zhrešil som, Dobrotivý, – slzy pokánia som ti však žiadne nepriniesol, – teraz mlčky ťa prosiac padám pred tebou – s láskou bozkávajúc tvoje prečisté nohy, – aby si, Vládca, odpustil mi viny, volám: – Spasiteľu, zbav ma poškvrňujúcich činov!
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

ŠIESTE ZASTAVENIE
Veronika utiera Ježišovi tvár
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: tropár, 2. hlas: Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, – aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

SIEDME ZASTAVENIE
Ježiš druhý raz padá pod Krížom
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: kondák, 6. hlas: Duša moja, duša úbohá, – prečo spíš vo svojich hriechoch? – Veď hľa, Spasiteľ tvoj prichádza – a hľadá ťa s Krížom na ramenách, ktorý si ty urobila. – Vstaň teda a čiň pokánie, – aby si neumrela vo svojich hriechoch.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

ÔSME ZASTAVENIE
Ježiš napomína plačúce ženy
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 3. hlas: Panna nepoškvrnená, Matka Krista Boha. – Tvoje presväté srdce prenikol meč, – keď si so ženami videla niesť Kríž svojho Syna a Boha. – Ním požehnaná neprestaň prosiť – za odpustenie našich hriechov.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

DEVIATE ZASTAVENIE
Ježiš tretí raz padá pod Krížom
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 6. hlas: Kríž Kristov, nádej kresťanov, – učiteľ zblúdilých, – prístav zmietaných, – víťazstvo bojujúcich, opora všetkého, – lekár chorých, vzkriesenie mŕtvych, – zmiluj sa nad nami.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

DESIATE ZASTAVENIE
Z Ježiša zvliekajú šaty
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: sedalen, 6. hlas: Myslím na deň posledného súdu – a plačem nad svojimi zlými skutkami. – Ako obstojím a čo poviem nesmrteľnému Kráľovi, – alebo ako pohliadnem na Sudcu ja hriešny? – Dobrotivý Otče, jednorodený Synu, – Svätý Duchu, zmiluj sa nad nami.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

JEDENÁSTE ZASTAVENIE
Ježiša pribíjajú na Kríž
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud. tropár, 5. hlas: Ukrižovaný si bol pre mňa, – aby si mi získal odpustenie, – svoj bok prebodnúť si dal, – aby si mi načerpal život. – Klincami si bol pribitý, – aby som ja hĺbkou tvojho utrpenia utvrdený volal: – Darca života, Spasiteľ, – sláva tvojmu Krížu, sláva tvojmu utrpeniu.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

DVANÁSTE ZASTAVENIE
Ježiš umiera na Kríži
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: Pane, spomeň si na mňa,– keď prídeš do svojho kráľovstva. – Vládca, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva. – Svätý, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

TRINÁSTE ZASTAVENIE
Ježiša snímajú z Kríža
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud: stichira, 2. hlas (Jehda od dreva): Akéže ti dnes dôstojné piesne zaspievame, – najsladší náš Ježišu, – ktorého mŕtveho z Kríža sňal Jozef z Arimatey. – Alebo akými slzami umyjeme tvoje Telo, ktoré sa za nás na Kríži umrieť nebálo. – Za to všet-ko – a za tvoju nevýslovnú lásku, – nech ti je večná sláva a vďaka – a daj, nech i my stále, – pamätajúc na tvoje utrpenie, – tebe žijeme a v tebe umierame – a v tvojom kráľovstve ťa večne oslavujeme.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

ŠTRNÁSTE ZASTAVENIE
Ježiša kladú do hrobu
Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.
Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:
Ľud (Stopy moja napravi): Kroky moje uprav podľa tvojho slova – a nech mi nevládne nijaká neprávosť. – Tvoja tvár nech zažiari na svojho služobníka – a zachovám tvoje príkazy. – Tvoje utrpenie nech je mi silou, – ktorá ma posilní, zachová a zachráni. – Krv tvoja nech mi je na odpustenie hriechov, – smrť tvoja pre život nestarnúci.
Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

ZÁVER
Ľud spieva pieseň.
Modlitba:
Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvojej nekonečnej velebnosti obetujeme túto pobožnosť krížovej cesty. Chceme sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chceme si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci.
Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedovoľ, aby tvoja svätá krv bola za nás vyliata zbytočne a aby cena tvojej smrti bola pre nás stratená. Ty nás spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries nás k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chceme chváliť a velebiť spolu s tvojím Otcom i presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

PREPUSTENIE
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pretrpel opľuvanie, bičovanie, rany, ukrižovanie a dobrovoľnú smrť za spásu sveta, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.