Nedeľa, 4. novembra

Nedeľa, 4. novembra
4. novembra 2018 andreas
Ježiš povedal: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej sily. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.” (Mk 12,28-34)