Nedeľa, 28. októbra

Nedeľa, 28. októbra
28. októbra 2018 andreas
Ježiš sa opýtal slepého muža: “Čo chceš, aby som ti urobil?” Slepec mu odpovedal: “Rabboni, aby som videl!” A Ježiš mu povedal: “Choď, tvoja viera ťa uzdravila!” (Mk 10,46-52)