Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. (Lk 11, 21)

Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. (Lk 11, 21)
25. októbra 2018 andreas

(Peter Lazorík) Vo svojom vnútri nosíme krásne poklady. Napríklad Božiu prítomnosť, radosť, pokoj, lásku. No zlý duch nás chce okradnúť. A mnohokrát sa ani nemusí nejako extra namáhať. Privedie všelijaké zlé okolnosti, strach a diabol si lúpi poklady srdca. Preto treba zmocnieť vo Svätom Duchu a dobre sa vyzbrojiť, ako píše apoštol Pavol Efezanom: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla“ (Ef 6, 11).

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)