Pozvánka na zádušnú svätú omšu k tretiemu výročiu úmrtia kard. Korca

Pozvánka na zádušnú svätú omšu k tretiemu výročiu úmrtia kard. Korca
24. októbra 2018 andreas
Spoločnosť Ježišova, slovenská provincia a vydavateľstvo LÚČ pozývajú na zádušnú svätú omšu pri príležitosti tretieho výročia odchodu do večnosti kardinála Jána Chryzostoma Korca. Uskutoční sa v nedeľu 28. októbra 2018 o 18:00 h v jezuitskom kostole na Františkánskom námestí v Bratislave.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/